Σταμάτης Βαρδαρός

Share:

Σταμάτης Βαρδαρός

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

O Σταμάτης Βαρδαρός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/8/1980.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2003) και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μεθοδολογία και Εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής», τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο με διπλωματική εργασία με τίτλο «Όψεις ανισότητας και διάκρισης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.): δομική ατέλεια του συστήματος ή απόρροια ατομικών συμπεριφορών;».
Είναι υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα διατριβής «Ε.Σ.Υ. και Ομάδες Συμφερόντων».
Έχει διατελέσει επιστημονικός Υπεύθυνος τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Ι.ΜΕ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Σύμβουλος Απασχόλησης απεξαρτημένων ατόμων, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία εμπορικών ή/και κοινωνικών επιχειρήσεων στο ΚΕΘΕΑ. Από τον Φεβρουάριο του 2016 είναι Αν/τής Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας.
Έχει συμμετοχή σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού σαν ομιλητής καθώς και πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων.