Σταυρούλα Τσινόρεμα

Share:

Σταυρούλα Τσινόρεμα

Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Είναι αριστούχος πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.A.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, ΗΒ.
Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, τη βιοηθική, την επιστημολογία, τη φιλοσοφία της γλώσσας και τη φιλοσοφία του νου. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν μονογραφίες και μελέτες που πραγματεύονται επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιοηθικής, θέματα βιοϊατρικής ηθικής, περιβαλλοντικής ηθικής και ηθικής των επιστημών, επιστημολογίας των αξιολογικών εννοιών, της ηθικής του Ι. Kant, το έργο του L. Wittgenstein.

Έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες. Είναι μέλος των Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών της Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Συμβουλίου (STAB) του European Research Infrastructure Consortium ‘LifeWatch ERIC’·Αντιπρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.