Φώτης Σερέτης

Share:

Φώτης Σερέτης

Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ο Φώτης Σερέτης διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδων Υγείας, στην ανάπτυξη προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στη δημιουργία καινοτόμων δράσεων στον χώρο της χρηματοδότησης των νοσοκομείων (ΣΔΠ, ΠΕΣΥΠ ΑΕ).
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 κατέχει τη θέση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Υγεία από την ΕΣΔΥ.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, Πρόεδρος ΠΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας, Πρόεδρος Γ΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής, Πρόεδρος ΠΕΣΥΠ ΑΕ, Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ ΑΕ, ενώ έχει αναπτύξει πλούσια επιστημονική και κοινωνική δράση.