Χαράλαμπος Οικονόμου

Share:

Χαράλαμπος Οικονόμου

Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης

Ο Χαράλαμπος Οικονόμου είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και το διδακτικό και συγγραφικό του έργο αναφέρονται στα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής, της κοινωνιολογίας και των οικονομικών της υγείας, των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, των ευρωπαϊκών και υπερεθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και ερευνητικά κέντρα και φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση Διοίκησης Υγείας, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, Κέντρο για την Κοινωνία των Πολιτών της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη). Είναι μέλος του ΔΣ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.