Χρήστος Μπουρσανίδης

Share:

Χρήστος Μπουρσανίδης

π. Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ - Εμπειρογνώμων σε θέματα Συστημικού Μάνατζμεντ & Διακυβέρνησης Συστημάτων Υγείας

Ο Χρήστος Μπουρσανίδης έχει σπουδάσει Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες στα Παν/μια του Aachen και Νυρεμβέργης της Γερμανίας και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μάνατζμεντ Συστημάτων Υγείας στο Παν/μιο Regensburg της Γερμανίας. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία: (α) ως Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Προεδρίας και στο Υπουργείο Υγείας, επί θεμάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Δημοσίων Οργανισμών, ειδικότερα της Κοινωνικής Διοίκησης, και (β) στη Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών (CEO) ως Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής επί Υπουργίας Αλέκου Παπαδόπουλου και ως Πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), και νυν ως Μέλος Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.
Από το 1996 εργάζεται ως Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) – Πρόγραμμα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Παρουσιάζει πλούσια διδακτική εμπειρία στα μεταπτυχιακά πρόγραμμα της ΕΣΔΥ και της ΕΣΔΔΑ, καθώς και στα Προγράμματα Επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Τέλος έχει συμμετάσχει ως προεδρεύων & εισηγητής σε πλήθος συναφών επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και Γερμανία και παρουσιάζει πλούσιο συγγραφικό-μελετητικό έργο σε θέματα Δημοσίου Μάνατζμεντ, Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας & Συγκριτικής Πολιτικής Υγείας.