Χριστίνα Γεωργακοπούλου

Share:

Χριστίνα Γεωργακοπούλου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Χριστίνα Γεωργακοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). Από το 2002, ύστερα από έξι (6) χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενο της Πληροφορικής, εργάστηκε στο ΙΚΑ στη Διεύθυνση Πληροφορικής έως το 2012. Το 2012 με την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρθηκε στον Οργανισμό, στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Από το 2014 έως και τον Μάιο 2021 διετέλεσε προϊσταμένη στο τμήμα Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής και Υποστήριξης Κοινοτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ενώ από τον Μάιο του 2021 έως και σήμερα είναι η Διευθύντρια Πληροφορικής στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια, εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα.

Έχει αναλάβει τον συντονισμό της Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που υλοποιεί ο Φορέας από τον Αύγουστο 2023.

Συμμετέχει σε: