Άγις Δ. Τσουρός

Share:

Άγις Δ. Τσουρός

Πρώην Διευθυντής Πολιτικής Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, ΠΟΥ Ευρώπης - Επισκέπτης καθηγητής, Imperial College, London

Ο Άγις Τσουρός, MD, PhD, FFPH (UK), χαίρει μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης για το έργο του στους τομείς: πολιτικές και διακυβέρνηση για την υγεία, υγιείς πόλεις, ισότητα, προαγωγή υγείας και συστήματα δημόσιας υγείας. Είχε τον ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη του κινήματος Υγιείς Πόλεις και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Στρατηγικής για την Υγεία και Ευεξία – Health 2020. Στη διάρκεια της 27-ετούς πορείας του στον ΠΟΥ είχε επίσης την ευθύνη βασικών τομέων όπως της δημόσιας υγείας, των χρονίων νοσημάτων, της περιβαλλοντικής υγείας, και υγείας των μεταναστών. Ήταν ένας από τους συγγραφείς των αναθεωρημένων εκδόσεων του Health for All του 1991, 1998. Είχε την πρωτοβουλία εισαγωγής των social determinants of health στον ΠΟΥ. Εκδόσεις του με μεγάλη διεθνή απήχηση περιλαμβάνουν τη σειρά Solid Facts, Home Care, Health Literacy, Palliative Care, Active Living and Mass Gatherings and Public Health. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΕΣΥΔΥ. Σήμερα συμβουλεύει κυβερνήσεις και δήμους για θέματα πολιτικών για την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Institute for Global Health Innovation (Imperial College, London), επίτιμος καθηγητής στο Centre for Public Policy and Health (University of Durham) και senior policy advisor στο World Institute for Cities Diplomacy.

Συμμετέχει σε: