Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου 2023

«40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΥ: Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας» είναι ο τίτλος του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023, το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), από τις 4 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στα τεσσαρακοστά γενέθλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 40 χρόνια από την ίδρυσή του, η μεταρρύθμιση στην υγεία αποτελεί βασικό πυλώνα των προγραμμάτων των περισσότερων πολιτικών κομμάτων. Ταυτόχρονα, σε παγκόσμιο επίπεδο η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνεργατικές λύσεις, σύμπραξη δυνάμεων μεταξύ φορέων με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινούς στόχους.

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023 θα συζητηθούν ζητήματα, όπως:

  • το δημοσιονομικό περιβάλλον,
  • η επαρκής χρηματοδότηση της υγείας,
  • νέες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση της υγείας,
  • οι διαστάσεις της αποδοτικότητας και της ισότητας στον καταμερισμό των πόρων και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις,
  • οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας και η καταπολέμηση των ανισοτήτων,
  • η οπτική των πολιτών αναφορικά με τις προτεραιότητες του τομέα υγείας και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση,
  • η ενσωμάτωση της καινοτομίας,
  • ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Σταθερός στόχος του Συνεδρίου είναι η ζύμωση των ιδεών, η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, η διεπιστημονικότητα, η σύζευξη των στόχων της πολιτικής υγείας με το ευρύτερο δημοσιονομικό & οικονομικό περιβάλλον, τις προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής και τις ανάγκες των πολιτών.

Η πρόσκληση για ενεργό συμμετοχή απευθύνεται, όπως κάθε χρόνο, σε όλους τους φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και σε επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιους λειτουργούς, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων για να συνεισφέρουν στη συζήτηση στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας.