Ανακοίνωση

Οι on-line εγγραφές έχουν λήξει.
Θα πραγματοποιούνται εγγραφές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στον συνεδριακό χώρο, στη Γραμματεία.

Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023 περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Έντυπο συνεδριακό υλικό (τελικό πρόγραμμα, τόμος περιλήψεων)
  • Είσοδο στην έκθεση
  • Διαλείμματα καφέ
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης (με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης υπό προϋποθέσεις)

Η εγγραφή στα προσυνεδριακά φροντιστήρια** (4 Δεκεμβρίου 2023) είναι ξεχωριστή από αυτή της συμμετοχής στο κυρίως συνέδριο (5-7 Δεκεμβρίου 2023).

**Περισσότερες πληροφορίες για τα προσυνεδριακά φροντιστήρια θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κατηγορίες ΣυμμετεχόντωνΠερίοδος προεγγραφών

(έως 3/11/2023)

Περίοδος εγγραφών

(από 4/11/2023 και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου)

Σύνεδροι125€150€
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές*50€75€
Φοιτητές και Σπουδαστές*50€75€
Εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς υγείας**δωρεάν
Δημοσιογράφοι*δωρεάν
Φροντιστήρια125€
Συνδυασμός πρωινού & απογεματινού Φροντιστηρίου200€
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
*Απαιτείται αποδεικτικό της φοιτητικής / σπουδαστικής / δημοσιογραφικής ιδιότητας κατά την εγγραφή.
**Δωρεάν εγγραφή δικαιούνται οι εργαζόμενοι στους εξής φορείς: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.), Υπουργείο Υγείας.
Θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση στοιχείων με τον εκάστοτε φορέα.

Τρόπος Εγγραφής

Προεγγραφές στο συνέδριο γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας (on-line) και η πληρωμή γίνεται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Εγγραφές θα είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της εγγραφής μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφλησή της. Το αντίτιμο της συμμετοχής στο συνέδριο δεν επιστρέφεται.