ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή περιλήψεων και τις χορηγικές δυνατότητες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Τηλ: 210 6231305

e-mail: info@healthpolicycongress.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ