ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή περιλήψεων, τις χορηγικές δυνατότητες και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Τηλ: 210 6231305

e-mail: info@healthpolicycongress.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ