Κεντρική Ομιλία Υπουργού Υγείας

Κατά την επίσημη έναρξη του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023,  απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Κώστας Αθανασάκης, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Κυριάκος Σουλιώτης και ο Σωτήρης Βανδώρος, μέλος της Τιμητικής Επιστημονικής Επιτροπής. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέχεια της απονομής του Τιμητικού Βραβείου «Γιάννης Κυριόπουλος».

Η ομιλία του υπουργού ήταν ένα ουσιαστικό κάλεσμα στους παριστάμενους για μια συμπόρευση και συμμετοχή σε μια μεγάλη, βαθιά και βιώσιμη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα με στόχο τη μετάβαση από την περίθαλψη στη φροντίδα.

Τόνισε ότι τα οικονομικά της υγείας είναι ένα διαρκές και ακανθώδες ζήτημα και ζητούμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες και συντεταγμένες παραμέτρους. Στις ασύμμετρες ενέταξε καταστάσεις όπως η πανδημία, οι οποίες έχουν απρόβλεπτες συνέπειες και στις συντεταγμένες, όπως την τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη, τα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες, ενώ συνέδεσε τα συστήματα υγείας με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση των αλλαγών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, οφείλεται κυρίως σε ελλείμματα πολιτικής και αναφέρθηκε στις σπατάλες και τον ανορθολογισμό των προηγούμενων δεκαετιών σε αντιπαραβολή με την υπερβολική μείωση -που έφθασε σε επίπεδο στέρησης- της τελευταίας δεκαετίας, ακραίες και άδικες πολιτικές που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Κάνοντας μία αποτίμηση της 40χρονης πορείας του ΕΣΥ περιέγραψε τη νέα υγειονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής, τις χρόνιες παθήσεις και τις συννοσηρότητες, χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα του σακχαρώδους διαβήτη, της άνοιας, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, των εγκεφαλικών κ.α.

Με βάση αυτή τη νέα πραγματικότητα, τόνισε ότι η κατεύθυνση θα πρέπει να εστιάζει στην παρακολούθηση και την αποτροπή της εξάπλωσης των χρόνιων νοσημάτων και προανήγγειλε για τον σκοπό αυτό τη δημιουργία Κέντρων Αναφοράς και Αριστείας για όλες τις χρόνιες παθήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη επικεντρώθηκε σε τρία σημεία:

– Αναβάθμιση του τρόπου διοίκησης των νοσοκομείων, με στόχους, ακριβείς προϋπολογισμούς που θα είναι έτοιμοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών, κριτήρια αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, τα οποία θα οδηγήσουν σε ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων. Τόνισε όμως ότι αυτή η εξοικονόμηση πόρων θα επιστρέφει στις αμοιβές του προσωπικού.

– Ευελιξία στα δημόσια νοσοκομεία μέσα από συνεργατικές λύσεις με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες.

– Ενίσχυση στο προσωπικό με ιδιαίτερη αναφορά στις 270 θέσεις πανεπιστημιακών γιατρών που στόχο έχουν το brain gain.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στον τομέα του φαρμάκου χρησιμοποιώντας παραδείγματα ελληνικών εταιρειών που αυτή τη στιγμή επενδύουν στην παραγωγή δραστικών ουσιών στην Ελλάδα και υπογράμμισε το ρόλο που η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να παίξει στην εκβιομηχάνιση της χώρας με τη χρήση των εργαλείων του επενδυτικού clawback και του RRF.