01Δεκ

Νέα Δημόσια Υγεία σε προτεραιότητα

Οι εργασίες του Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ανοίγουν την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. με την ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη με τίτλο

Διαβάστε Περισσότερα
30Νοέ

Συνεργατικές Λύσεις για ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Τα αποτελέσματα της μελέτης PHSSR για την Ελλάδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε Στρογγυλή Τράπεζα, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 16.00-17.00. Η διεθνής συνεργασία Partnership for Health System Sustainability & Resilience (PHSSR), ιδρύθηκε το 2020 από το London School of Economics, το World Economic Forum, και την AstraZeneca, που αργότερα πλαισιώθηκαν...

Διαβάστε Περισσότερα
30Νοέ

Ανθρώπινο δυναμικό: συνεχιζόμενη & μεταπτυχιακή εκπαίδευση & Brain gain

Βασικοί πυλώνες για την εξέλιξη αλλά και την ανάπτυξη του τομέα της υγείας στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η συνεχιζόμενη αλλά και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, θέματα τα οποία θα συζητηθούν εκτενώς σε δύο συνεδρίες την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου. Η πρώτη συνεδρία, ώρα 15.30, έχει τίτλο

Διαβάστε Περισσότερα
30Νοέ

Ποιότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας...

Κρίσιμοι παράγοντες για τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, όπως είναι η αξιολόγηση και η αποζημίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητάς τους αλλά και η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών θα αναλυθούν σε τρεις συνεδρίες, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου. Συνεδρία 1 Ξεκινώντας στις 10.30-11.30, η πρώτη συνεδρία αυτής της θεματικής ενότητας θα επικεντρωθεί στην

Διαβάστε Περισσότερα
30Νοέ

Αξιοποίηση δεδομένων & Ψηφιακή Υγεία

Η ψηφιακή υγεία μεταμορφώνει την παροχή υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενισχύει συνολικά την αποδοτικότητα του τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο της ψηφιακής υγείας αξιοποιούνται τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της παρακολούθησης και της...

Διαβάστε Περισσότερα