Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2023, με τίτλο «40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΥ - Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας», που πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. Tα προσυνεδριακά φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου.

Το Συνέδριο διοργανώνουν το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), με την υποστήριξη πολλών ακόμη επιστημονικών φορέων.

Υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, το Πανελλήνιο Συνέδριο 2023 επιχειρεί να αναδείξει τις προκλήσεις, να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις αναφορικά με τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας της μετα-Πανδημικής εποχής. Το Συνέδριο θα συζητήσει εις βάθος ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως η πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα, η βιοϊατρική και φαρμακευτική τεχνολογία, η ψηφιακή υγεία, η πρόληψη και η δημόσια υγεία, καθώς και η ψυχική υγεία. Διαχρονικά, η βασική επιδίωξη του Συνεδρίου είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης των συστημάτων υγείας σε όρους κλινικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής ισότητας.

Το Συνέδριο του 2023 συμπίπτει με τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην πορεία του, το ΕΣΥ χαρακτηρίστηκε από σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και μεγάλες υστερήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πολιτική ηγεσία έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των διαρθρωτικών παθογενειών και των λειτουργικών προβλημάτων του ΕΣΥ, έχοντας δεσμευθεί να τα αντιμετωπίσει με μια σειρά αλλαγών. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, δύσκολα και εξαιρετικά επίκαιρα: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας; Ποια μέτρα χρειάζονται για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητά του; Τι πρέπει να αλλάξει στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας; Πώς επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών και των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Πώς εξελίσσεται η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας; Πού βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού χάρτη; Υπάρχουν εμπόδια στην υιοθέτηση καινοτομίας; Πώς αξιολογείται η ιατροφαρμακευτική τεχνολογία και τι πρέπει να αλλάξει; Ποια είναι η εθνική πολιτική για το φάρμακο και τις τεχνολογίες υγείας;

Το φετινό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει 6 μεγάλες θεματικές κατηγορίες:
  • Το μέλλον των συστημάτων υγείας
  • Πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας
  • Δημόσια υγεία
  • Ψηφιακή υγεία και δεδομένα υγείας
  • Εθνική φαρμακευτική πολιτική
  • Ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία και την εκπαίδευση
Όπως πάντα, η διαρκής επιδίωξη του Συνεδρίου δεν είναι απλώς να συζητήσει τα θέματα που θα τεθούν από το Πρόγραμμα, αλλά να προσφέρει μια διεπιστημονική πλατφόρμα για τη δημιουργία, ανάδειξη και κριτική αποτίμηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και πολιτικών για το σύστημα υγείας και τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, να αναδείξει την αξία των συνεργατικών λύσεων για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος υγείας.
Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, κλινικοί και ερευνητές, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστημονικών φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Κώστας Αθανασάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Κυριάκος Σουλιώτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Προηγούμενα Συνέδρια: 2019 2020 2021 2022

ΔιοργάνωσηΦορείς Επιστημονικής ΥποστήριξηςΑιγίδες