Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, με τίτλο «Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα: Διασφαλίζοντας το μέλλον των συστημάτων υγείας», που διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη πολλών επιστημονικών φορέων. Το συνέδριο πραγματοποιείται φέτος με φυσική παρουσία, από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.

Σας προσκαλούμε με χαρά αλλά και με λύπη γιατί φέτος δεν θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος, ο εμπνευστής του συνεδρίου, το οποίο κατέστησε την πιο σημαντική εκδήλωση στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με ουσιαστική επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας.

Σας προσκαλούμε ευελπιστώντας, οι μαθητές και συνεργάτες του, να τιμήσουμε τη βαριά κληρονομιά του και να συνεχίσουμε το έργο που εκείνος ξεκίνησε.

Η πανδημία της Covid-19 με άνευ προηγουμένου επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία παραμένει μια πρόκληση για την ανθρωπότητα. Πριν από την πανδημία, πολλά συστήματα υγείας ήδη πάλευαν να συγκρατήσουν το κόστος και να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, με τον πληθυσμό να γηράσκει και να αυξάνεται και τον επιπολασμό των μεταδιδόμενων νοσημάτων να μεγεθύνεται. Η πανδημία επιδείνωσε τα υπάρχοντα προβλήματα και ανέδειξε νέες αδυναμίες για τα συστήματα υγείας διεθνώς. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων και την αναζήτηση λύσεων για τις νέες αναδυόμενες προκλήσεις.

Υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022 επικεντρώνεται στα δεδομένα και τις προκλήσεις που ανέδειξαν οι κρίσεις και η πανδημία. Παράλληλα, αναλύει τις εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, την ψυχική υγεία, αλλά και στις ανισότητες, στην ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών, στις ευκαιρίες για επανασχεδιασμό και ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας και στον ρόλο της ιατροφαρμακευτικής καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών. Η πολιτική ηγεσία έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των προβλημάτων και έχει δεσμευθεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά είναι οι λύσεις εφικτές; Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, όπως για παράδειγμα:

Πώς προχωρά η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας; Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιο είναι το μέλλον του κοινωνικού κράτους; Υπάρχουν προοπτικές για τη δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος υγείας; Πώς επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Πώς χρηματοδοτείται το σύστημα υγείας και τι πρέπει να αλλάξει; Πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας; Ποιος είναι ο ρόλος των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Υπάρχει ανάγκη για ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας; Ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Ποιος είναι ο ρόλος του προσωπικού ιατρού; Χρειάζεται αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού χάρτη; Υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για το ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία; Υπάρχουν εμπόδια στην υιοθέτηση καινοτομίας; Πώς αξιολογούμε την ιατροφαρμακευτική τεχνολογία και τι πρέπει να αλλάξει; Ποιες είναι οι βέλτιστες εθνικές πολιτικές για το φάρμακο και την ιατρική τεχνολογία;

Σε μια περίοδο προσπάθειας για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και έχει επιβληθεί αλλαγή προτεραιοτήτων προκειμένου το σύστημα υγείας να παραμείνει βιώσιμο αλλά και πιο ανθεκτικό για το αβέβαιο μέλλον που διαγράφεται. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδίωξη του συνεδρίου δεν είναι απλώς να συζητήσει τα θέματα, αλλά να προσφέρει μια διεπιστημονική πλατφόρμα για τη δημιουργία, ανάδειξη και κριτική αποτίμηση των παρεμβάσεων και πολιτικών για το σύστημα υγείας και τη δημόσια υγεία.
Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, κλινικοί και ερευνητές, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων.

Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν φέτος τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Κώστας Αθανασάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Κυριάκος Σουλιώτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Οι Επιτροπές του Συνεδρίου
Προηγούμενα Συνέδρια: 2019 2020 2021

ΔιοργάνωσηΦορείς Επιστημονικής ΥποστήριξηςΑιγίδες