ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής).
Τα φροντιστήρια που προσφέρονται είναι μισής ημέρας και θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα πρωινό και ένα απογευματινό φροντιστήριο.Το κόστος συμμετοχής για κάθε φροντιστήριο (είτε πρωινό είτε απογευματινό) είναι 100 ευρώ.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των Φροντιστηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (REAL WORLD DATA STUDIES)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 8

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ