Η υποβολή περιλήψεων είναι ανοιχτή

Μπορείτε να υποβάλετε τις περιλήψεις σας έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου, όπως κάθε χρόνο.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο με τη μορφή είτε Προφορικών Ανακοινώσεων είτε e-Poster, κατόπιν απόφασης της Επιστημονικής Επιτροπής.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
ΥΠΟΒΟΛΗ