Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 17:30 - 18:00
-
OLYMPIA A

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ»

Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη

Ο βραβευθείς Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος θα δώσει διάλεξη.

Ομιλητές

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας, The London School of Economics and Political Science
LSE Health

«Ομιλητής»