Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Πέμπτη 14:00 - 15:00
-
OLYMPIA A

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Προεδρείο: Χρήστος Λιονής, Θεόδωρος Σεργεντάνης

Ομιλητές

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Προεδρείο»

Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας - Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»