Πρόγραμμα

Γενικά
Πέμπτη 13:30 - 14:00
-
MACEDONIA

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Προεδρείο: Χρήστος Λιονής & Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

Ομιλητές

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Προεδρείο»

Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Προεδρείο»