Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 12:30 - 13:00
-
VERGINA

Δεδομένα πραγματικού κόσμου για τη λήψη αποφάσεων για θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές υγείας: Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη

Νίκος Κωστάρας

Προεδρείο: Βασιλική Τσιάντου

 

Ομιλητές

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, IQVIA

«Ομιλητής»

PhD, Οικονομολόγος Υγείας, Συνεργάτιδα έρευνας, Εργαστήριο ΑΤΥ, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»