Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 09:00 - 10:00
-
VERGINA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙΙ

Προεδρείο: Νικόλαος Νομικός, Γιάννης Αγοραστός

  • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ14-ΕΑ17]

Ειρήνη Μπλευράκη1, Παναγιώτης Θεοδώρου2, Αικατερίνη Καστανιώτη2,3

1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

2Μ.Π.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα

3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Παναγιώτης Τσαούσης1, Παναγιώτης Θεοδώρου2, Μαγδαληνή-Αφροδίτη Χατζίκου2, Αικατερίνη Καστανιώτη2,3

1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

2Μ.Π.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα

3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Ευαγγελία Γούλη1, Παναγιώτης Θεοδώρου2, Αικατερίνη Καστανιώτη2,3

1Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2Μ.Π.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα

3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ18-ΕΑ19]

Γρηγόρης Αγκυραλίδης, Ελευθερία Δελλή, Χρήστος Καλοφούτης, Μαρία Κατσαμάνη, Γιάννης Παπαγεωργίου, Θεοδόσης Σιαλακάς, Χρήστος Σμυρναίος

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα

Παναγιώτης Σταφυλάς1, Χριστιάνα Τυχάλα1, Αντώνης Μπίλλης2, Σοφία Λέββα3, Άννα Σαχουλίδου4, Παναγιώτης Καρτσίδης2, Μαριάνθη Καραΐσκου1, Πάρης Λαγάκης2, Γεώργιος Πετρίδης2, Παναγιώτης Δ. Μπαμίδης2

1HealThink (Ιατρική Έρευνα & Καινοτομία), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

3Βιοκλινική, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

4Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα