Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 09:00 - 10:00
-
OLYMPIA B

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙ

Προεδρείο: Δημήτριος Λάγγας, Παναγιώτα Ναούμ

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ι [ΕΑ07–ΕΑ13]

Μαρία Σαρίδη1,2, Κωνσταντίνος Καράμπελλας2, Αικατερίνη Τόσκα1,2, Δήμητρα Λατσού2, Κυριάκος Σουλιώτης2

1Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα

2Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Ραΐσσα Κουζνετσώβ1, Σοφία Παπάζογλου2, Κωνσταντίνος Μυλωνάς2, Ελένη Γελαστοπούλου1

1Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

2Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα

Κωνσταντίνος Τσούκας1, Αρετή Λάγιου1, Γεράσιμος Κολαΐτης2, Ευανθία Σακελλάρη1

1Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

2Παιδοψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα

Μαρία-Άννα Μπικάκη, Όλγα Κάβουρα, Γεώργιος Nτουνιάς, Ιωάννα Δαμικούκα, Γεώργιος Ζέρβας, Λευκοθέα Εβρένογλου

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

Σοφία Κ.Π. Τζήκα1, Ελένη Γελαστοπούλου2

1Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

2Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα