Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 10:30 - 11:30
-
VERGINA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV

Προεδρείο: Βίκυ Παπανικολάου, Ελένη Γελαστοπούλου

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΙ [ΕΑ20–ΕΑ26]

Απόστολος Ευκαρπίδης1,2, Γεώργιος Κουλιεράκης1, Αναστασία Παπαστυλιανού3, Αντωνία Πασχάλη4, Κυριακούλα Μεράκου1

1Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Προσδιοριστών Υγείας και Ευεξίας, Τομέας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

2Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Ελλάδα

3Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ελλάδα

4Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Ιορδάνης Αβραμίδης1,2, Ηλίας Παγκοζίδης1,2, Γεώργιος Παπαζήσης3, Φίλιππος-Ριχάρδος Δομάγερ1, Ηλίας Τυροδήμος1,2, Θεόδωρος Δαρδαβέσης1,2, Ζωή Τσίμτσιου1,2

1Π.Μ.Σ. «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

2Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

3Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Σοφία Παπαδάκη1, Μαριλένα Αναστασάκη1, Μαρία Γκαμαλέτσου1, Ξένια Παπαγιαννοπούλου1, Μαρία Μπέλτσιου1, Μάρθα Καρύδα1, Ευτύχιος Αλιγιζάκης2, Χρήστος Λιονής1

1Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Κέντρο Υγείας Κανδάνου, Χανιά Κρήτης, Ελλάδα

Mαριλένα Αναστασάκη1, Σοφία Παπαδάκη1, Ειρήνη Γεργιανάκη1, π. Λουκάς Παπασταματίου2, Ευτύχιος Αλιγιζάκης2, Nικολέτα Γρυλλάκη3, Ελευθερία Μπουτζουκάκη4, Λουκάς Σιβαρόπουλος5, Φωτεινή Αναστασίου1,6, Juan Mendive6,7, Ger Koek8, Leen Heyens8, Jean Muris9, Χρήστος Λιονής1

1Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Κέντρο Υγείας Κανδάνου, Χανιά Κρήτης, Ελλάδα

32ο Κέντρο Υγείας Χανίων, Χανιά Κρήτης, Ελλάδα

4Περιφερειακό Ιατρείο Αλικιανού, Χανιά Κρήτης, Ελλάδα

5Κέντρο Υγείας Σπηλίου, Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα

6European Society for Primary Care Gastroenterology, London, United Kingdom

7La Mina Primary Health Care Centre - IDIAP Jordi Gol, Barcelona, Spain

8Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, Maastricht University Medical Center, Maastricht, Netherlands

9Department of Family Medicine, CAPHRI Research Institute, Maastricht University, Maastricht, Netherlands

Ευανθία Σακελλάρη, Ελένη-Ζωή Φενερλή, Κατερίνα Ντόκου, Αρετή Λάγιου

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

Γεώργιος Παπανικολάου1,2

1Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

2Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Ελλάδα