Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 13:00 - 14:00
-
VERGINA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ V

Προεδρείο: Φωτεινή Θειακού, Μάρκος Ολλανδέζος

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΙΙ [ΕΑ27–ΕΑ29]

Μαρία Παπαδακάκη1, Ευάγγελος Τζούκας1,2, Μαρία Μανιού2,3, Κωνσταντίνος Κούγιας1, Γεώργιος Μαρκάκης1, Κυριακή Βαγιωνάκη1, Σταυρούλα Λιόλιου1, Ιωάννης Χλιαουτάκης1

1Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, LaHeRS, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

3Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ [ΕΑ30]

Πηνελόπη Πετροπούλου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα