Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 10:00 - 10:30
-
OLYMPIA A

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κώστας Αθανασάκης, Χρήστος Λιονής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η «Νέα Δημόσια Υγεία» και η πρόκληση της εφαρμογής της

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Ομιλητής»

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

«Ομιλητής»