Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 18:00 - 19:00
-
OLYMPIA A

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Προεδρείο:

Κώστας Αθανασάκης, Κυριάκος Σουλιώτης, Σωτήρης Βανδώρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο»

Καθηγητής Οικονομικών Υγείας, University College London (UCL)

«Προεδρείο»

Υπουργός Υγείας

«Ομιλητής»