Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 17:00 - 17:30
-
MACEDONIA

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης, Χρήστος Λιονής, Κυριάκος Σουλιώτης, Ελπίδα Πάβη

ΟΜΙΛΙΑ

Αθανάσιος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας

Ομιλητές

Υπουργός Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Προεδρείο»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»