Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 16:30 - 17:30
-
OLYMPIA A

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πεδίο της διοίκησης, της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας στην Ελλάδα. Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του μέλλοντος

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προεδρείο: Μαίρη Γείτονα & Κυριάκος Σουλιώτης

Ομιλητές:

Δάφνη Καϊτελίδου, Γιάννης Υφαντόπουλος, Ελπίδα Πάβη, Σωτήριος Σούλης, Κυριάκος Σουλιώτης, Βίκυ Παπανικολάου

Ομιλητές

Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

«Προεδρείο»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο & Ομιλητής»

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

«Ομιλήτρια»

Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA - Υγεία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ομιλητής»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλήτρια»

Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ, Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας - πρ. Εμπειρογνώμων ΟΟΣΑ

«Ομιλητής»

Διευθύντρια Σπουδών ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία, Αν. Καθηγήτρια, Διοίκηση και Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλήτρια»