Πρόγραμμα

ΣΤ
Τρίτη 13:00 - 14:00
-
OLYMPIA B

Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παρεχόμενης φροντίδας

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συντονιστής: Κυριάκος Σουλιώτης

Ομιλητές:

Ουρανία Τοδούλου, Σπύρος Αποστολόπουλος, Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου

Στη συνεδρία θα συζητηθεί το πώς η βελτίωση της αποδοτικότητας στην παρεχόμενη φροντίδα, με την εισαγωγή νέων προτύπων και άριστων πρακτικών, απελευθερώνει πόρους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες υπηρεσίες και να αυξήσουν συνολικά την αποδοτικότητα. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικά παραδείγματα από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Εστίαση θα δοθεί στις συνεργατικές λύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Ομιλητές

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Συντονιστής»

Νοσοκομειακή Φαρμακοποιός, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ
Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

«Ομιλήτρια»

Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

«Ομιλητής»

Market Access Director Greece, Cyprus & Malta, Janssen Greece

«Ομιλήτρια»