Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 12:30 - 14:00
-
OLYMPIA B

Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας υγείας: πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Προεδρείο: Ελευθέριος Θηραίος, Μαίρη Γείτονα

Ομιλητές:

  • Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας υγείας: Το πλαίσιο, Δάφνη Καϊτελίδου
  • Δείκτες ποιότητας στη φροντίδα υγείας: η οπτική της διοίκησης, Φωτεινή Θειακού
  • Αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας μέσω της διαπίστευσης – Το παράδειγμα από τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου, Νικόλας Νικολάου
  • Quality of care in Romania, Gratiela Iordache

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία και το Υπουργείο Υγείας Κύπρου

Ομιλητές

MD, MSc, PhD - Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. - Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

«Προεδρείο»

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

«Ομιλήτρια»

Αναπληρώτρια Διοικήτρια, Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

«Ομιλήτρια»

Προϊστάμενος Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) - Κύπρος

«Ομιλητής»

Policy Consultant
The World Bank, National Authority for Quality Management in Healthcare

«Ομιλήτρια»