Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 15:00 - 15:30
-
OLYMPIA B

Παραδείγματα από διεθνή μοντέλα συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα

Γεώργιος Βελιώτης

Προεδρείο: Βίκυ Παπανικολάου

Ομιλητές

General Manager Life & Health Interamerican part of Achmea, Chairman Insurance Europe Health Platform, Chairman of EURAPCO Health Group

«Ομιλητής»

Διευθύντρια Σπουδών ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία, Αν. Καθηγήτρια, Διοίκηση και Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»