Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 12:30 - 13:00
-
OLYMPIA A

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Αλέξης Πατέλης

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές

Προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»