Πρόγραμμα

ΣΤ
Τετάρτη 10:30 - 11:30
-
OLYMPIA B

Προς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση & Αποζημίωση Βιοδεικτών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συντονιστές: Κώστας Αθανασάκης, Ελευθερία Καραμπλή

Ομιλητές:

Γιώργος Καπετανάκης, Νικόλαος Τσουκαλάς, Μιχάλης Λιόντος, Σπύρος Γούλας

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Συντονιστής»

PhD, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Συντονιστής»

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ

«Ομιλητής»

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

«Ομιλητής»

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

«Ομιλητής»

Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού υλικού & ΣΕΔ, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Ομιλητής»