Πρόγραμμα

Ομιλία
Τετάρτη 10:00 - 10:30
-
OLYMPIA A

Η οικονομική βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Προκλήσεις και Προοπτικές

Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη

Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη & Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου

Ομιλητές

Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

«Ομιλήτρια»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων & Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Δημόσια Υγεία, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»