Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 10:30 - 11:30
-
OLYMPIA A

Τα οικονομικά των νοσοκομείων του ΕΣΥ: ανάγκη μετάβασης σε μια νέα εποχή

Προεδρείο: Νίκος Πολύζος, Αναστασία Μπαλασοπούλου

Ομιλητές:

  • Ετήσιες μεταβολές στη νοσοκομειακή δαπάνη κατά την τελευταία πενταετία: μια ματιά στα βασικά μεγέθη, Νικόλαος Νομικός
  • Τα DRGs ante portas στο ΕΣΥ, Παντελής Μεσσαρόπουλος
  • Νέα Εποχή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πάνος Μινογιάννης

Ομιλητές

Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Προεδρείο»

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 1η ΥΠΕ, π. Διοικήτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

«Προεδρείο»

Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

MD, MSc, PhD(c), Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

«Ομιλητής»

Γενικός Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

«Ομιλητής»