Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 11:00 - 12:00
-
OLYMPIA A

Τι χρειάζεται για να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ψηφιακή υγεία;

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προεδρείο: Γιάννης Κωτσιόπουλος & Ελπίδα Φωτιάδου

Ομιλητές:

  • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ στην υπηρεσία του πολίτη, Χριστίνα Γεωργακοπούλου
  • Είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία; Χαράλαμπος Καρανίκας
  • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παναγιώτης Μπαμίδης
  • European Health Data Space & διαλειτουργικότητα, Αλέξανδρος Μπέρλερ

Ομιλητές

Γενικός Διευθυντής
Pharma Innovation Forum

«Προεδρείο»

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

«Προεδρείο»

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Όμιλήτρια»

Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

«Ομιλητής»

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

«Ομιλητής»

Πρόεδρος HL7 Hellas, Διευθυντής στη Γνώμων Πληροφορική ΑΕ & IHE Services Director, IHE Europe AISBL

«Ομιλητής»