Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 13:00 - 14:00
-
OLYMPIA A

Χρηματοδότηση της υγείας για την επίτευξη καθολικής κάλυψης

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μεταρρυθμίσεις στην υγεία, Θανάσης Κοντογεώργης

  • Μια πρόταση για τη χρηματοδότηση για την υγεία, Κώστας Αθανασάκης
  • Ιδιωτική Ασφάλιση: βιώσιμη λύση για τη συμπλήρωση του ασφαλιστικού κενού στην υγεία, Γιάννης Καντώρος
  • Ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στη χρηματοδότηση της υγείας, Άγγελος Τσακανίκας
  • Η πολιτική για την αύξηση των επενδύσεων στην υγεία, Βασιλική Λοΐζου

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican

«Ομιλητής»

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

«Ομιλητής»

Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης

«Ομιλήτρια»