Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 12:00 - 13:00
-
VERGINA

Ψηφιακές προσεγγίσεις στον μετασχηματισμό της φροντίδας

Προεδρείο: Θάνος Αθανασιάδης, Νικόλαος Νομικός

Ομιλητές:

  • Ψηφιακά εργαλεία στην ανακουφιστική φροντίδα: η οπτική των οικονομικών της υγείας, Παναγιώτα Ναούμ
  • Eφαρμοσμένη αξιολόγηση πολιτικών υγείας με χρήση big data ασφαλιστικών αξιώσεων: στοιχεία και επιπτώσεις ανώτατων oρίων ιδιοπληρωμών σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς, Θεόδωρος Γιαννούχος
  • Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως καθοριστής της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγιεινής στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, Κωνσταντίνος Ντελέζος
  • Καινοτόμες, πολυ-συνεργατικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις στη φροντίδα των Post Covid ασθενών: το παράδειγμα των Πολυδύναμων Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, Θεόδωρος Βοντετσιάνος

Ομιλητές

Υπεύθυνος Έρευνας Τμήμα Οικονομικών της Υγείας, ΙΟΒΕ, Διδάκτωρ Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης

«Προεδρείο»

Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

«Ομιλήτρια»

PhD, MS, MPharm, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών και Αξιολόγησης Πολιτικών Υγείας
Department of Health Policy and Organization, School of Public Health, The University of Alabama at Birmingham, USA

«Ομιλητής»

Υγιεινολόγος ΜSc, PhDc, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Πνευμονολόγος, Διευθυντής eHealth Unit Νοσοκομείου «Σωτηρία»

«Ομιλητής»