Πρόγραμμα

EA
Τετάρτη 09:00 - 10:00
-
VERGINA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IX

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Χρήστος Αναστασόπουλος

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ51-ΕΑ52]

Βασιλική-Eιρήνη Χατζέα1, Μιχάλης Ροβίθης2, Μιχάλης Καλογιαννάκης3, Νικόλαος Βιδάκης1

1Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ, Ηράκλειο, Ελλάδα

2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, ΕΛΜΕΠΑ, Ηράκλειο, Ελλάδα

3Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα

Χρήστος Λιονής, Σοφία Παπαδάκη, Μαριλένα Αναστασάκη, Γεώργιος Μπιτζές, Ξένια Παπαγιαννοπούλου

Εργαστήριο Υγεία και Κοινωνία, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ53-ΕΑ56]

Ισίδωρος Μέντης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Νικόλαος Γρηγοράκης1,2, Σπυρίδων Γούλας3, Αντωνία Σιαβελή3

1Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

3Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα

Ελένη Σταματοπούλου1,2, Αθανασία Σταματοπούλου2, Ευσταθία Παπαγεωργίου3, Φραγκίσκος Χανιώτης3, Δημήτριος Χανιώτης3

1Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Αθήνα, Ελλάδα

2Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Αθήνα, Ελλάδα

3Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Αθήνα, Ελλάδα