Πρόγραμμα

Ομιλία
Τετάρτη 12:00 - 12:30
-
OLYMPIA A

40 Χρόνια ΕΣΥ. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων

Μάριος Θεμιστοκλέους

Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης, Ιωάννης Ν. Μπολέτης

Ομιλητές

Υφυπουργός Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, ΕΚΠΑ

«Προεδρείο»