Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 12:30 - 13:00
-
OLYMPIA B

Beyond Cost-Effectiveness: A proposed holistic approach in measuring the outcomes of health interventions

Malina Müller

Προεδρείο: Αθανάσιος Βοζίκης, Γιάννης Αγοραστός

Ομιλητές

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

«Προεδρείο»

Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»