Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου

Share:

Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου

Government Affairs & Market Access Director, GSK

Η Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs and Market Access Director της GSK, διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, σε διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης. Πριν από την ένταξή της στο εταιρικό περιβάλλον είχε εργαστεί ως Ακαδημαϊκή Ερευνήτρια και Σύμβουλος Πολιτικής και Οικονομικών Υγείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ιατρική Σχολή, τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΙΠΟΚΕ, διενεργώντας πολυάριθμες μελέτες για Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κρατικούς φορείς και φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι κάτοχος MSc στην Κοινωνική Πολιτική και Πολιτική Υγείας και BSc στις Πολιτικές Επιστήμες και στη Δημόσια Διοίκηση, ενώ διαθέτει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Συμμετέχει σε: