Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος

Share:

Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος

Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, PhD-MD, MBA, MSc με βαθμό Διευθυντή - Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου – Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΕΚΙ)

Ο Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Τρίπολη. Είναι Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Διευθυντής ΕΣΥ. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στη Δανία και τη Γερμανία στη μικρή χειρουργική στόματος (Oral & Maxillofacial Surgery).
Έχει Διδακτορικό τίτλο (PhD) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, τίτλο σπουδών MBA, από το Πανεπιστήμιο του Winchester, Μεγάλη Βρετανία. μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία (ΕΚΠΑ), στο Ινστιτούτο Pasteur (Γαλλία) κ.α., και διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, στην ΕΣΔΥ και σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
Εργάσθηκε αρχικά ως ιδιώτης, μετέπειτα στο ΓΝ Τρίπολης ως επιμελητής Α΄, εντάχθηκε στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ στην τέως Νομαρχία Αρκαδίας, ως νομίατρος και μετέπειτα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατέχει έκτοτε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Διδάσκει ως εντεταλμένος Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας – Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας.
Επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (ΠΕΙΔΥ) και είναι ο εν ενεργεία Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΕΚΙ).
Συμμετέχει ως μέλος σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας.