Βασίλης Κουτσιουρής

Share:

Βασίλης Κουτσιουρής

Διευθυντής Γραφείου Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

Ο Βασίλης Κουτσιουρής έχοντας αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας (Hons) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στα Πληροφοριακά Συστήμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, με αντικείμενα τη Φαρμακευτική πολιτική, την Τεχνολογία καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις. Παράλληλα, διαχειρίζεται πολυποίκιλα έργα που αποσκοπούν στην προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Ο Β. Κουτσιουρής υπηρέτησε ως σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών παρακολουθώντας το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής κατά την περίοδο 2013-2015 και συνέχισε την επαγγελματική του πορεία σε εταιρείες του κλάδου Υγείας και Ασφάλισης ως ειδικός στους τομείς των έργων Υγείας, ΤΠΕ και Προστασίας Δεδομένων έχοντας παράλληλα την πιστοποίηση του DPO Executive.

Μεταξύ άλλων, ο Δρ Κουτσιουρής έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων στον τομέα της Υγείας, Πληροφορικής Υγείας, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του HCI, του Interactive Marketing και των Mobile Services ενώ έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε ακαδημαϊκά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια (ISPOR, International Conference on Mobile Business, Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution, World Congress on Information Technology).

Ερευνητικά του πεδία αποτελούν η εφαρμογή πολιτικών και η διαπραγμάτευση στον τομέα του Φαρμάκου με μοντέλα της Θεωρίας Παιγνίων, οι ΤΠΕ στον τομέα της Υγείας με έμφαση στις Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής και η Εικονική Πραγματικότητα ως μέσο υποβοήθησης ΑμεΑ.

Συμμετέχει σε: