Βασιλική Τσιάντου

Share:

Βασιλική Τσιάντου

Οικονομολόγος Υγείας, MSc, PhD

Η Βασιλική Τσιάντου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πεδίο των οικονομικών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ειδική Συνεργάτιδα – Ερευνήτρια στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, συμμετέχοντας σε ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας, στην πολιτική υγείας και στα οικονομικά της συμπεριφοράς, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην αγορά και πολιτική του φαρμάκου.