Βύρων Κοτζαμάνης

Share:

Βύρων Κοτζαμάνης

Καθηγητής Δημογραφίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του χρηματοδοτουμένου από το ΕΛΙΔΕΚ ερευνητικού προγράμματος “Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα», ΕΛΚΕ Παν/μίου Θεσσαλίας

Ο Βύρων Κοτζαμάνης είναι Δημογράφος, Δρ. Ανθρωπιστικών Επιστημών (Docteur ès Lettres et Sciences Humaines-Univ. Paris X). Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εν συνεχεία καθηγητής Δημογραφίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΜΧΠΠΑ) και επισκέπτης-συνεργαζόμενος ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Δημογραφίας της Γαλλίας. Διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ (2001-2004) ως και του ελληνο-γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Παν. Θεσσαλίας και Bordeaux) «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» (2007-2016). Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Π.Θ (http://www.ldsa.gr). Εμπειρογνώμων της ΕΕ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (PHARE and CARDS programs) για την αναδιοργάνωση των Στατιστικών Υπηρεσιών των βαλκανικών χωρών. Πρόεδρος και εν συνεχεία επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γαλλόφωνων Δημογράφων (AIDELF) και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης Demobalk (http://www.demobalk.org). Διοργανωτής εθνικών και διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκδότης των σειρών “Discussion Papers” και «Δημογραφικά Νέα» του ΕΔΚΑ ως και της σειράς “Balkan Demographic Papers” της Διεθνούς Ένωσης DemoBalk.

Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και διεθνείς φορείς (ως και από φορείς τρίτων χωρών), συγγραφέας και επιμελητής βιβλίων για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια ως και δεκάδων ανακοινώσεων, άρθρων και κειμένων σε συλλογικούς τόμους που πραγματεύονται θέματα αναπαραγωγής του πληθυσμού, μετανάστευσης, σύστασης και διάλυσης των συμβιώσεων και δημογραφικής πολιτικής.

Ερευνητικά πεδία: οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, οι επιπτώσεις της κρίσης στις δημογραφικές συνιστώσες στις χώρες της νοτίου Ευρώπης, δημογραφικές προβολές και δημογραφικές πολιτικές, οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών συνιστωσών, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα.

Συμμετέχει σε: