Γεώργιος Μακρυνός

Share:

Γεώργιος Μακρυνός

Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Ο Γεώργιος Μακρυνός υπηρετεί ως Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας και συντονιστής της Γραμματείας της «Υγιεινής και Ασφάλειας» της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου της ΕΣΔΥ στους «Λειτουργούς Δημόσιας Υγείας», με Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στη «Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» (ΤΕΙ- Αθήνας, 1998) και υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας-ΕΔΔΥΠΠΥ (2010-2019), καθώς και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΓΠΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα» (2010-2012) και μέλος του (ΣΥΑΕ) Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας (2001-2009).
Εργάσθηκε ως έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας (1985-2002) και υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης στο ΜΠΣ «Περιβαλλοντική και Επαγγελματική Υγεία» της ΕΣΔΥ.

Συμμετέχει σε: