Γιάννης Μανιός

Share:

Γιάννης Μανιός

Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής-Διατροφικής Αξιολόγησης, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Ιωάννης Μανιός είναι Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής-Διατροφικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διατροφική αξιολόγηση σε μεγάλες εθνικές και πανευρωπαϊκές μελέτες κοορτής, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή διατομεακών παρεμβάσεων για την προαγωγή της υγείας σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. Από το 2000 συμμετέχει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και κλινικές μελέτες, χρηματοδοτούμενες είτε από τον ιδιωτικό τομέα, είτε τον δημόσιο τομέα ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, και Horizon Europe. Έχει συγγράψει περισσότερες από 640 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 35.000 αναφορές και έχει λάβει 11 βραβεία για το επιστημονικό του έργο από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Συμμετέχει σε: