Ελπίδα Φωτιάδου

Share:

Ελπίδα Φωτιάδου

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η Ελπίδα Φωτιάδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Πληροφοριακά Συστήματα (Msc).

Υπηρετεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από το 1988 και από το 2014 είναι Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, με αντικείμενο την Ηλεκτρονική Υγεία, το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και το Εθνικό Μητρώο Πληρωμών Συντάξεων.

Έχει ασχοληθεί με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, μεταξύ των οποίων του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας εθνικής εμβέλειας, όπως η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Συνταγών φαρμάκων και Παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΦΥ, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ), Εθνικά Μητρώα Ασθενών, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το e-Ραντεβού και το υποσύστημα Ιατρικών Βεβαιώσεων Πιστοποιητικών και Γνωματεύσεων. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με ευρωπαϊκά έργα ηλεκτρονικής υγείας, ως συντονίστρια ή μέλος ομάδων εργασίας της Η.ΔΙ.Κ.Α., όπως το SOHealth, το NCPeHealth, το HealtheID, το EuroCAS, το UNICOM και το eIDAS.

Είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του HL7 Hellas.

Συμμετέχει στο eHealthDSI Member State Expert Group (eHMSEG) ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Συμμετέχει σε: