Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Share:

Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο ΠΦΥ, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Ο Δρ Εμμανουήλ Σμυρνάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΙΑΠΘ). Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998, έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία από το ΤΙΑΠΘ το 2005 και το διδακτορικό του δίπλωμα από το ΤΙΑΠΘ το 2008. Είναι Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Ειδικότητα έκανε στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» και στη συνέχεια εργάστηκε ως Επιμελητής Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο Βάβδου Χαλκιδικής μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και διορίστηκε στο ΤΙΑΠΘ. Είναι ιδρυτής του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης του ΤΙΑΠΘ, το οποίο και συντονίζει από το 2004 μέχρι και σήμερα. Συντονίζει επίσης το Δίκτυο Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας και στη Γενική Οικογενειακή Ιατρική και το Ερευνητικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ. Διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του ΤΙΑΠΘ το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Ο Δρ Σμυρνάκης είναι μέλος σε δύο ομάδες εργασίας του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας: α) Ομάδα Εργασίας ΚΕΣΥ για την ειδικότητα της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, β) Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Επίσης είναι Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Ειδικότητα της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στην Κεντρική Μακεδονία και Αναπλ. Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικότητας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη Γενική Οικογενειακή Ιατρική και την Ιατρική Εκπαίδευση. Έχει την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Βασικές Κλινικές Δεξιότητες», την επιμέλεια της μετάφρασης των «Εγχειρίδιο Γενικής Ιατρικής» και «Κλινικά Σενάρια Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής». Είναι ενεργό μέλος των WONCA Europe, EGPRN και EURACT. Παράλληλα, είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας για τον Καρκίνο στην ΠΦΥ (ORENAS Research Group).

Συμμετέχει σε: