Κώστας Αθανασάκης

Share:

Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Υγεία, είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Κύριο αντικείμενό του, διδακτικά και ερευνητικά, αποτελεί η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, η Οικονομική Αξιολόγηση των παρεμβάσεων στην υγεία, η Φαρμακοοικονομία και η Πολιτική του Φαρμάκου. Πέραν των παραπάνω, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται, επίσης, στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, την οικονομική ανάλυση των αγορών υγείας και την δημόσια οικονομική. Είναι συγγραφέας άνω των 250 άρθρων και περιλήψεων σε διεθνή και εθνικά περιοδικά καθώς και 14 βιβλίων, στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας, των οικονομικών και της πολιτικής υγείας.
Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (ΕΕΒ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Research Review Committee του 17ου και του 18ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) και Σύμβουλος – Εξωτερικός Ερευνητής της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ζητήματα υγείας.
Είναι, επίσης, Associate Editor του International Journal of Technology Assessment in Health Care (IJTAHC) (Cambridge University Press).

Συμμετέχει σε:
Ολομέλεια
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Προεδρείο»

Συνεδρία
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
«Προεδρείο»

Συνεδρία
Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας του μέλλοντος: παρουσίαση της ελληνικής μελέτης του Partnership for Health System Sustainability and Resilience
«Ομιλητής»

Συνεδρία
Είναι τέλος εποχής για την Covid-19; Η περίπτωση των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών
«Συντονιστής»

Συνεδρία
Μια συζήτηση για το ύψος και την αποδοτικότητα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης
«Ομιλητής»

Συνεδρία
Συνεργατικές λύσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής δαπάνης και της πρόσβασης σε θεραπείες
«Σχολιαστής»

Συνεδρία
Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα: Διδάγματα από την εφαρμογή και προτάσεις για το μέλλον
«Προεδρείο»

ΣΤ
Η ΑΤΥ στην εποχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
«Ομιλητής»

Ολομέλεια
Τελετή εις μνήμην Γιάννη Κυριόπουλου
«Panel»

Συνεδρία
Οι φόροι αμαρτίας ως πηγή χρηματοδότησης του συστήματος υγείας: Η πρόταση για ένα Εθνικό Ταμείο Καρκίνου
«Ομιλητής»

Ολομέλεια
Η αλληλεπίδραση των πολιτών με το σύστημα υγείας στο μέλλον
«Ομιλητής»

Συνεδρία
Αξιολόγηση και τιμολόγηση των βιοδεικτών: προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής
«Κεντρικός Ομιλητής»