Κώστας Αθανασάκης

Share:

Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Υγεία, είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Κύριο αντικείμενό του, διδακτικά και ερευνητικά, αποτελεί η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, η Οικονομική Αξιολόγηση των παρεμβάσεων στην υγεία, η Φαρμακοοικονομία και η Πολιτική του Φαρμάκου. Πέραν των παραπάνω, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται, επίσης, στην χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, την οικονομική ανάλυση των αγορών υγείας και την δημόσια οικονομική. Είναι συγγραφέας άνω των 250 άρθρων και περιλήψεων σε διεθνή και εθνικά περιοδικά καθώς και 14 βιβλίων, στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας, των οικονομικών και της πολιτικής υγείας.
Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (ΕΕΒ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Research Review Committee του 17ου και του 18ου Ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) και Σύμβουλος – Εξωτερικός Ερευνητής της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ζητήματα υγείας.
Είναι, επίσης, Associate Editor του International Journal of Technology Assessment in Health Care (IJTAHC) (Cambridge University Press).

Συμμετέχει σε:
Ολομέλεια
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Ομιλητής»

ΣΤ
Μείζονα Χρόνια Νοσήματα ΙΙ: Η παχυσαρκία ως ανερχόμενη απειλή
«Ομιλητής»

ΣΤ
Μείζονα Χρόνια Νοσήματα ΙΙΙ: Η Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο – από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
«Συντονιστής»

Ολομέλεια
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
«Προεδρείο»

ΣΤ
Ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των σπανίων νοσημάτων
«Προεδρείο»

Ομιλία
40 Χρόνια ΕΣΥ. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων
«Προεδρείο»

Συνεδρία
Προαπαιτούμενα και προκλήσεις για μία εθνική φαρμακευτική πολιτική
«Συντονιστής»

ΣΤ
Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη φαρμακευτική περίθαλψη στα νοσοκομεία
«Ομιλητής»

ΣΤ
Συνεργατικές λύσεις για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
«Ομιλητής»

ΣΤ
Προς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση & Αποζημίωση Βιοδεικτών
«Συντονιστής»

ΣΤ
Χρηματοδότηση της υγείας για την επίτευξη καθολικής κάλυψης
«Ομιλητής»

Γενικά
Προς το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2024
«Ομιλητής»

ΣΤ
Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας: Προκλήσεις στην εποχή του νέου κανονισμού
«Προεδρείο»

ΣΤ
Πώς μπορούμε να υποδεχθούμε το μέλλον στη φαρμακευτική καινοτομία: Horizon Scanning, Innovation Fund, Managed Entry Agreements
«Προεδρείο»

Συνεδρία
Νέα πρότυπα αποκεντρωμένης φροντίδας υγείας: Το παράδειγμα του ΟΙΚΟΘΕΝ
«Ομιλητής»