Μιχάλης Νικολάου

Share:

Μιχάλης Νικολάου

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» & Ειδικός Γραμματέας Ε.Ο.Π.Ε.

Ο Μιχάλης Νικολάου MD, MSc, PhD είναι Παθολόγος – Ογκολόγος, επιμελητής A, της Α’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου των Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Είναι Ειδικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Ταμίας στην Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων – Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΟΕ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας & Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και τέως πρόεδρος της Ομάδας Νέων Ογκολόγων Ελλάδος (ΟΝΕΟ).

Ο Μιχάλης Νικολάου έχει ένα πλούσιο επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, συγγραφικό και κλινικό έργο. Αυτό αριθμεί 40 Ιατρικών Ανακοινώσεων (paper) δημοσιευμένες σε αξιολογημένα ιατρικά περιοδικά, έχει περισσότερες από 200 ομιλίες σε Ιατρικά Συνέδρια, είναι συγγραφέας των Ελληνικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ογκολογίας, έχει περισσότερα από 60 Πόστερ και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 Κλινικές Μελέτες

Συμμετέχει σε: