Παναγιώτα Ναούμ

Share:

Παναγιώτα Ναούμ

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

Η Παναγιώτα Ναούμ, MSc, PhD(c), έχει γεννηθεί στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με εξειδίκευση στην Οικονομική Αξιολόγηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). Επιπλέον, είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο την Οικονομική Αξιολόγηση.
Εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, με κύριο αντικείμενο την έρευνα υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας.

Συμμετέχει σε: